Nieuws Autocolor Fryslân

Het schadebedijf maakt een moeilijke periode door. Het aantal schade's en ook het gemiddeld schadebedrag nemen af, de reparatiecapaciteit in Nederland is te groot. Opdrachtgevers vragen meer marge, meer gratis dienstverlening en wensen meer inspraak in het reparatieplan. Kosten van energie en vervangend vervoer nemen toe terwijl hier geen compensatie voor gevonden wordt. De loonkosten handhaven zich op een te hoog niveau. 

Uw investeringen in nieuwe technologie zijn noodzakelijk evenals het trainen in innovatieve reparatietechnieken. Daarnaast verzelfstandigt uw schadetechnicus en kunt u de investeringen die u gedaan heeft opnieuw gaan doen…. 

U herkent ongetwijfeld een aantal van deze aspecten als uw actueel probleem. En de adviezen van Focwa, franchiseorganisaties en ketens zijn erg verschillend. Wat nu te kiezen, hoe pakt u het aan? Want tussen saneren en creperen liggen echt nog keuzes ! 

Wij van Autocolor Fryslân helpen u graag in het creëren van meer rentabiliteit van uw onderneming, helpen u de juiste keuzes te maken en zo nodig deze samen aan te pakken.

 

Behoud wat goed is, verander wat nodig is!

Contact